CEO’s van Specialized, Rapha, Assos, BMC en anderen ondertekenen Climate Commitment letter

CEO’s van Specialized, Rapha, Assos, BMC en anderen ondertekenen Climate Commitment letter


“], “filter”: “nextExceptions”: “img, blockquote, div”, “nextContainsExceptions”: “img, blockquote” }”>

Enkele belangrijke spelers in de fietsindustrie beloven hun inspanningen om de klimaatdoelstellingen van de VN te halen, te versnellen.

In de Brief klimaatverbintenis vandaag vrijgegeven door Shift Cycling Culture, hebben de CEO’s van Specialized, Rapha, Assos, BMC en een dozijn andere multinationale fietsbedrijven verklaard dat ze zich inzetten om de klimaatcrisis aan te pakken door hun eigen koolstofeffecten bekend te maken en zich ertoe te verbinden de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent te verminderen tegen 2030.

De brief smeekt ook andere spelers in de sector om dit voorbeeld te volgen.

Fietsen heeft tal van positieve effecten op het klimaat, met name het potentieel om het aantal auto’s in transit te verminderen. De fietsindustrie heeft echter ook een negatieve invloed op het klimaat en produceert een aanzienlijke CO2-uitstoot op productieniveau.

In de Climate Commitment letter zweert de fietsindustrie trouw aan de normen die zijn vastgelegd in het Akkoord van Parijs van 2015. In het Akkoord van Parijs staat dat om de opwarming van de aarde onder het kritische niveau van 1,5 graad Celsius te houden, de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55 procent moet zijn verminderd en uiterlijk in 2050 met 100 procent.

De ondertekenaars van de Climate Commitment-brief erkennen dat ze, om een ​​echte inzet te tonen om de klimaatcrisis te vertragen, zowel hun eigen koolstofeffecten moeten rapporteren als de uitstoot van broeikasgassen moeten verminderen op dezelfde niveaus als aangegeven in de Overeenkomst van Parijs.

“Om dit doel in de fietsindustrie te bereiken, moeten we de hele supply chain erbij betrekken”, staat in de brief. “Het grootste deel van de milieu-impact van onze producten komt voort uit de productie; 50 – 80 procent van de CO2-uitstoot vindt plaats wanneer we materialen en onderdelen extraheren, inkopen en produceren. We opereren in een lineaire economie die geen waarde hecht aan de recirculatie van materialen, en te vaak blijven onze klanten achter met incompatibele en overbodige onderdelen en producten.”

De brief erkent de enorme omvang van de taak en vraagt ​​om samenwerking en innovatie in de hele sector. De oprichtende ondertekenaars nodigen iedereen in de fietsindustrie uit om teken de brief en zich te committeren aan de normen van de Overeenkomst van Parijs.Source link