విశాఖలో పోర్టు కార్మికుల బైక్ ర్యాలీ | Port Workers Bike Rally | Visakhapatnam | Sakshi TV

విశాఖలో పోర్టు కార్మికుల బైక్ ర్యాలీ | Port Workers Bike Rally | Visakhapatnam | Sakshi TVవిశాఖలో పోర్టు కార్మికుల బైక్ ర్యాలీ | Port Workers Bike Rally | Visakhapatnam | Sakshi TV #Visakhapatnam #PrajaSankalpaYatra #YSRCP …

source